Підписатися

Виробництво комплексів
безперервного піролізу

Ua   En   Ru

Технологія безперервного піролізу – це екологічно безпечне рішення в сфері поводження з відходами, що призведе до суттєвого зменшення площі сміттєзбиральних полігонів та загального покращення екологічної ситуації в світовому масштабі.

Комплекси модельного ряду CPCom містять інноваційну систему фільтрів піролізної рідини та пірогазу, яка очищує їх від CO2, CH, чадного газу та твердих часток при утилізації побутових відходів без попереднього сортування, осадів стічних вод чи відходів сільськогосподарської промисловості (залишків урожаю і рослин, відходів життєдіяльності тварин).

Технологія низькотермального піролізу рекомендується до застосування на базі комунальних і приватних підприємств "Науково-дослідним центром екологічної безпеки та природокористування" при Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.09.2015 р. підтверджує відповідність комплексного обладнання безперервного піролізу стандартам Державної санітарно-епідеміологічної служби України

Мешканцям гарантується абсолютна безпека при встановленні комплексів CPCom-1.5 і CPCom-2.5 неподалік від житлових масивів (на відстані від 500 м).

Результати вимірювань вмісту забруднюючих речовин

у газо-пиловому потоці викидів з комплексу безперервного піролізу осаду стічних вод від 13.03.2017 р.
(температура 194,7 оС, швидкість 1,382 м/с, об'ємна витрата 0,1181 м3/с, вміст кисню 15,5%)

Забруднююча речовина Масова концентрація забруднюючої речовини Норматив* Масова витрата викиду забруднюючої речовини,
г/с
Норматив*
у перерахунку на О2
мг/м3
Масова концентрація
мг/м3
Масова витрата викиду
г/с
Азоту оксиди (сума в перерахунку на діоксид) 111,82 500 0,0048 < 1,39
Вуглецю оксид 158,18 250 0,0067 < 1,39
Сірки діоксид 30,00 500 0,0013 < 1,39
Водень фтористий 1,023 5,0 0,00004 0,0139
Масляний аерозоль ОБ РД 50,0 0,0000
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок 40,36 50,0 0,0017 < 0,139
Хрому (VI) сполуки 0,185 5,0 0,00001 0.0069
Кремнію діоксид 2,359 не норм. 0,0001 не норм.
Марганцю сполуки 0,355 5,0 0,00002 0.000034
Залізо та його сполуки 2,370 не норм. 0,0001 не норм.
Міді сполуки 0,772 5,0 0,0003 < 0.0069
Свинець 0,330 5,0 0,00001 0.0069
Водень хлористий 30,0 0,0000 < 0.083

* Нормативи викидів визначені Наказом N 309 Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел від 27.06.2006 р.

Завантажити оригінал результатів вимірювання вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел

           

Оформити замовлення

Задати запитання